Regionale convenanten via Werkgeversservicepunten 2015

In de eerste 8 maanden van 2015 zijn via onze regionale Werkgeversservicepunten 121 regionale convenanten afgesloten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen; 80 hiervan zijn gekoppeld aan een landelijk convenant. We lichten er hier 2 uit.

De Stichting Goed Bezig Almere biedt Wajongers in de regio Flevoland de mogelijkheid om zich in een veilige werkomgeving te ontwikkelen. Trainingen en opleidingen, begeleiding en coaching in een betaalde functie vergroten hun kansen om door te stromen naar een reguliere functie op de arbeidsmarkt. De stichting wil binnen de looptijd van het convenant 10 werkzoekenden laten instromen met een arbeidsovereenkomst. Er zijn 6 werkzoekenden gestart, van wie er 2 inmiddels gestopt zijn.

Een convenant voor in totaal 150 vacatures is afgesloten met uitzendorganisatie HR Via Care, die voor het ministerie van Defensie diverse cateringfuncties verzorgt op kazernes, revalidatiecentra, militaire hospitaals en musea. Een groot deel van de vacatures bevindt zich in de regio Utrecht, hier worden voor 13 locaties 50 oproepkrachten geworven die in een vaste flexpool komen voor 8 tot 40 uur in de week.