Convenanten via landelijk Werkgeversservicepunt 2015

Via ons landelijk Werkgeversservicepunt sluiten we met werkgevers en sectoren convenanten en samenwerkingsafspraken om vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Ambitie van het landelijk Werkgeversservicepunt is om in 2015 4.020 baanopeningen (mogelijke vacatures) te acquireren. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn al 1.858 baanopeningen gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is 85% van het streefcijfer. Daarnaast willen we in samenwerking met de uitzendbranche 10.000 werkzoekenden plaatsen. Dit streefcijfer is in de eerste 8 maanden van 2015 met 11.680 plaatsingen al ruim gerealiseerd.

In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 13 nieuwe landelijke convenanten afgesloten met de volgende werkgevers:

 • metaalverwerker KIM Komeetstaal en uitzendbureau Match4U voor 40 baanopeningen;
 • mediabedrijf Arvato voor 20 baanopeningen;
 • opleider en detacheerder van fietstechnici Bikeflex voor 40 baanopeningen;
 • detacheringsbureau voor secretariële ondersteuning voor de overhead Public Support voor 25; baanopeningen en een convenant voor 2015/2016 met 25 baanopeningen;
 • EMDE Hoogspanning Eurotemp 2 convenanten, voor 180 en 20 baanopeningen;
 • automatiseringsopleider Educom voor 180 baanopeningen;
 • taxichauffeursopleider Taxiwerq voor 50 baanopeningen;
 • opleider voor young professionals Stichting Studeren en werken op maat voor 250 baanopeningen;
 • verkeersbegeleidingbedrijf Traffic Support 2015 voor 180 baanopeningen;
 • netwerkbedrijf Alliander Step2Work voor 40 baanopeningen;
 • Alliander Banenplan voor 130 baanopeningen.

De nieuw afgesloten convenanten zijn steeds minder vaak voorbehouden aan specifieke doelgroepen.