Uitgestoken hand 2015

UWV handelt niet alleen. Met gemeenten bundelen we onze krachten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Ook sociale partners, het mkb, grote werkgevers en de uitzendbranche zijn daarbij nauw betrokken. De laatste jaren zijn steeds meer publieke taken van de landelijke overheid naar gemeenten verschoven. Zo zijn gemeenten sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de re-integratie van jongeren met een arbeidsbeperking en WWB’ers die voor beschut werk in aanmerking komen. Aan de decentrale uitvoering kan UWV de sterke kanten van een centrale uitvoering toevoegen: landelijke rechtsgelijkheid, een uniforme uitvoering en schaalvoordelen die zorgen voor lagere kosten. We stellen onze expertise, onze infrastructuur en onze kennis graag beschikbaar. We treden samenwerkingspartners tegemoet met uitgestoken hand.