Internationale controles 2015

Ook in internationaal verband voeren we controles uit. Zo heeft ons Interventieteam Buitenland uitkeringsgerechtigden bezocht in België, Frankrijk en Denemarken en zijn onderzoeken in Bosnië, Servië en Spanje voorbereid. Er is in de eerste 8 maanden van 2015 voor € 0,2 miljoen aan uitkeringsmisbruik geconstateerd in het buitenland.

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in de eerste 8 maanden van 2015 bij vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 0,8 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald.