Preventieve handhaving

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. We doen er dus alles aan om de regels en plichten helder uit te leggen. Tegelijkertijd proberen wij zo duidelijk mogelijk aan te geven wat burgers van ons mogen verwachten. We informeren burgers via campagnes en zetten in op het verbeteren van het gebruikersgemak van onze online dienstverlening en het verzenden van automatische attenderingen. Welwillende burgers willen we niet lastigvallen met onnodige controles. Met risicoanalyses onderzoeken we daarom welke klanten relatief meer geneigd zijn om de regels te overtreden. Deze komen dan als eerste in aanmerking voor aanvullende controle. Daarbij maken we steeds meer gebruik van digitale onderzoeksmethoden.

Begin september is UWV een massamediale campagne gestart die zich richt op naleving van de regels door WW’ers. Er wordt gecommuniceerd via radio, internet en social media. Via radio en internet wordt de doelgroep gewezen op de verschillende instrumenten die UWV inzet om hen te ondersteunen bij het nakomen van hun plichten. Dat zijn: 

  • de Wegwijzer WW-app die de klant tips en meldingen geeft om actie te ondernemen; 
  • de checklist WW, een checklist die belangrijke acties voor de uitkering overzichtelijk op een rij zet en verwijst naar plekken waar de klant nuttige informatie kan vinden (zoals Werkblad en werk.nl);
  • instructiefilmpjes die de klant helpen bij het invullen van veelgebruikte formulieren.