Jobcoach 2015

Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer heeft UWV nieuwe afspraken met het ministerie van SZW gemaakt over jobcoaching. Deze houden in dat UWV minder rigide zal omgaan met de gangbare driejaartermijn voor jobcoaching. Om een en ander te kunnen monitoren, zijn per 1 maart 2014 aparte productcodes in Sonar opgevoerd. In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we 15.354 aanvragen van werknemers voor een externe jobcoach toegekend; bij 766 hiervan gaat het om een toekenning voor een jobcoachperiode met een termijn langer dan 3 jaar.

Wanneer een werknemer met een ziekte of gebrek begeleiding nodig heeft op het werk, helpt de jobcoach bij het inwerken: deze begeleidt de werknemer op de werkvloer en kan een persoonlijk trainingsprogramma opstellen. Werkgevers kunnen ook kiezen voor een interne jobcoach. Hierbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe door UWV erkende jobcoachorganisatie, of een combinatie van beide mogelijkheden. De subsidiebedragen voor interne jobcoaching zijn lager dan voor een externe jobcoach. In de eerste 8 maanden van 2015 kenden we 1.163 aanvragen voor interne jobcoaching toe.