Onderwijsvoorzieningen 2015

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we 2.622 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat is iets minder dan in dezelfde periode in 2014 (3.057).

Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in de eerste 8 maanden van 2015 € 14,4 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 13,3 miljoen voor de klant en € 1,1 miljoen uitvoeringskosten. Het bedrag van € 13,3 miljoen voor de klant bestaat uit € 6,2 miljoen voor intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 2,0 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 5,1 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). Het voor 2015 begrote bedrag aan uitvoeringskosten (€ 1,9 miljoen) zal niet worden overschreden.