Resultaten IRO 2015

Bij een Individuele re-integratieovereenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. Deze kiest uit een groot aanbod van door UWV gecontracteerde IRO-bedrijven zelf het re-integratiebedrijf dat het beste past en stelt samen met dat bedrijf een plan op. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 4.334 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering begonnen met een IRO-traject. In totaal rondden 4.331 klanten hun IRO-traject af.

Voor 1.489 klanten eindigde het IRO-traject met een plaatsing in een dienstbetrekking. Bij 362 van hen ging het om een duurzame plaatsing: een dienstverband van 12 maanden of langer.