Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen 2015

Sinds 2012 koopt UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; er is voor WW’ers geen structureel re-integratiebudget meer beschikbaar. Hiervoor heeft UWV overeenkomsten gesloten op basis van 2 aanbestedingen. Een aanbesteding voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en een aanbesteding voor werkzoekende jonggehandicapten.

In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 3.538 trajecten en diensten voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering succesvol afgesloten met een baan. 851 van hen vonden duurzaam werk: een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar. Van de in de eerste 8 maanden van 2015 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 9.215 niet tot werk. Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als direct einddoel hebben, maar die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 7.569 succesvol afgesloten en 2.618 niet succesvol.

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we 2.244 scholingen ingekocht. 1.810 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma en 565 scholingen zijn niet succesvol beëindigd. Eind augustus 2015 liepen er nog 4.477 scholingen.