Inclusieve methode 2015

De door UWV en de Universiteit Maastricht ontwikkelde inclusieve methode is bedoeld om arbeidsorganisaties duurzaam toegankelijker te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze methode is in een praktijkexperiment (2010‒2013) beproefd in samenwerking met het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

De methode vormt de basis voor het bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie, waarmee UWV inmiddels 100 bedrijven en overheidsinstellingen in uiteenlopende sectoren en branches ondersteunt. Een arbeidsanalyse brengt de werkprocessen binnen een organisatie in kaart. Binnen deze werkprocessen worden taken geïdentificeerd die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om hoger gekwalificeerde collega’s voornamelijk op hun kerntaken in te zetten. Bij deze herverdeling van taken staat de kwaliteit van arbeid van alle betrokken medewerkers voorop.

UWV heeft inmiddels 120 cursisten opgeleid in de methodiek Inclusieve arbeidsanalyse. Onder hen waren ook adviseurs van de werkgeversorganisatie FME en van de gemeenten Amsterdam (DWI), Amstelveen, Haarlemmermeer en Zoetermeer, en van WerkSaam Westfriesland, een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in West-Friesland. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook hogescholen deze opleiding verzorgen. UWV en de Universiteit Maastricht zijn daarvoor in 2015 een samenwerkingsproject gestart met de Capabel Hogeschool. In mei van dit jaar zijn 30 cursisten met de training Inclusieve arbeidsanalyse gestart, verzorgd door UWV, Universiteit Maastricht en Capabel. Op basis van de evaluatie van deze training wordt een definitieve trainingsmodule samengesteld, die daarna deel zal uitmaken van het onderwijsaanbod van Capabel. Het is de bedoeling dat ook andere hogescholen vanaf 2016 deze module kunnen opnemen in hun onderwijsaanbod.

UWV en de Universiteit Maastricht hebben begin 2015 het initiatief genomen om te komen tot een expertisecentrum, een platform voor uitwisseling en verspreiding van kennis, instrumenten en methoden ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met name de doelgroep van de Participatiewet. UWV en de Universiteit Maastricht zijn in dat kader gestart met het samenwerkingsproject Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (i.o.), om organisatorische en inhoudelijke voorbereidingen te treffen. Een inmiddels gevormd team van medewerkers van UWV en de Universiteit Maastricht zal in de loop van 2015 de noodzakelijke infrastructuur ontwikkelen voor een breed gedragen expertisecentrum. Daarin kunnen alle organisaties participeren die zich vanuit het publieke domein inzetten voor de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben SW-arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds SBCM, de kennisorganisatie van de SW-sector en adviesbureau Locus te kennen gegeven dat ze willen participeren in het expertisecentrum. De organisatorische voorbereidingen daartoe zijn in gang gezet.