Reguliere werkplekken Wajongers 2015

UWV zet in op het creëren van meer werkplekken voor Wajongers bij reguliere werkgevers. We werken hierbij samen met het initiatief Wajong Werkt, dat ondersteund wordt door ambassadeurs uit bedrijfsleven, overheid, vakbonden en belangenverenigingen. Werkgevers kunnen vacatures die specifiek voor Wajongers bedoeld zijn, aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. Deze kunnen ook zelf vacatures selecteren die zij geschikt achten voor Wajongers. De Werkgeversservicepunten koppelen vervolgens Wajongers aan ingediende vacatures. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn in totaal 7.639 voor Wajongers geschikte vacatures ingediend. In deze periode zijn 3.289 vacatures met Wajongers vervuld; hiervoor zijn in totaal 9.778 Wajongers voorgedragen.

Wij maken voor bedrijven inzichtelijk welke Wajongers in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. Tot en met augustus 2015 telden we 8.586 direct voor werk beschikbare Wajongers met een duidelijk profiel. Van hen hebben er 337 een Wsw-indicatie. Voor een groot deel van de beschikbare Wajongers is een cv opstellen te hoog gegrepen. Tot en met augustus 2015 hadden 3.124 (36%) van hen een cv op werk.nl geplaatst. Dit is 3%-punt meer dan eind 2014 (33%). Daarnaast zijn 5.081 Wajongers bezig met arbeidsversterking. Dat wil zeggen dat ze met bijvoorbeeld workshops of re-integratietrajecten ondersteuning krijgen om hen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt.

Om bemiddelbare Wajongers nog beter in beeld te brengen voor geïnteresseerde werkgevers, zijn we eind juli 2014 in het project Wajong in beeld begonnen met het registreren en aanvullen van opleidingsgegevens in ons klantvolgsysteem. Inmiddels hebben we in dit systeem de opleidingsgegevens geregistreerd van vrijwel alle bemiddelbare Wajongers en de Wajongers die bezig zijn met arbeidsversterking.

De komende jaren completeren we ons bestand aan direct voor werk beschikbare Wajongers. Daarvoor roepen we tussen 2015 en 2018 alle Wajongers met arbeidsvermogen op die een uitkering volgens de oude Wajong ontvangen en die niet werken. In een gesprek kijken we wat hun afstand is tot de arbeidsmarkt en wat er voor nodig is om ze bemiddelbaar te maken. Daarbij stellen we een volledig klantbeeld op, waarin alle wederzijdse afspraken staan. Alle niet-werkende oWajongers die ondersteuning willen krijgen deze van ons, voor zover daarvoor geld beschikbaar is.