Aanpak jeugdwerkloosheid 2015

Als partner in de Aanpak jeugdwerkloosheid heeft UWV dit voorjaar afspraken gemaakt met het ministerie van SZW. Tot 2016 zal UWV jongeren met een WW-uitkering vanaf de eerste dag van werkloosheid actief bemiddelen naar werk. Gemeenten doen dit voor jongeren met een bijstandsuitkering en voor jongeren zonder startkwalificatie. UWV en gemeenten trekken bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid samen op. Om UWV en gemeenten hierbij te ondersteunen, maakt het ministerie van SZW met veelal bovenregionaal of landelijk opererende werkgevers afspraken over werk voor deze groepen jongeren. Deze afspraken worden vastgelegd in zogenoemde werkakkoorden. Het ministerie heeft de ambitie om de komende anderhalf jaar 100 nieuwe werkakkoorden af te sluiten. Bij het benaderen van werkgevers houdt het ministerie rekening met de wensen die UWV en gemeenten hebben opgenomen in hun regionale plannen. Het ministerie heeft ook met UWV een werkakkoord afgesloten.

Voor de verdere versterking van de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid ontvangen we voor de duur van 2 jaar extra budget. Hiermee stellen we per arbeidsmarktregio voor de duur van 2 jaar gemiddeld 1 fte beschikbaar bij ieder regionaal Werkgeversservicepunt. Deze adviseurs maken voorselecties van WW-jongeren, matchen WW-jongeren op vacatures en bieden hen actief aan werkgevers aan. Het landelijk Werkgeversservicepunt vertaalt landelijke afspraken in sectorplannen en werkakkoorden in uitvoeringsplannen, en verzorgt de coördinatie richting de 35 arbeidsmarktregio’s.

Werkgevers mogen tijdelijk, van januari 2014 tot januari 2016, in hun vacatures specifiek vragen naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Het ministerie van SZW heeft deze regel ingesteld om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Daarnaast kunnen werkgevers die een werkloze jongere in dienst nemen, gedurende maximaal 2 jaar een premiekorting krijgen van € 3.500 per jaar per werknemer. Jongeren met een WW-uitkering kunnen sinds eind mei bij UWV een doelgroepverklaring aanvragen. In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we er 2.925 toegekend en 2.481 afgewezen.

Iedere werkzoekende, ook een jongere, kan op werk.nl terecht voor informatie en advies. De jongere kan er zijn cv plaatsen en vacatures zoeken, en vindt er interactieve online leeractiviteiten (e-learnings), filmpjes, webinars en testen die helpen bij het bepalen van interesses, kwaliteiten, competenties en motivatie. Speciaal op jongeren gericht is Expeditie Work, een online sollicitatiegame die werkloze jongeren moet motiveren om actief naar werk te gaan zoeken. In de eerste 8 maanden van 2015 trok Expeditie Work 19.300 bezoeken.