Scholingsvoucher en plaatsingsfee 2015

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie van maximaal € 1.000 waarmee oudere werkzoekenden hun kans op werk kunnen vergroten. Een werkzoekende die geen dienstverband heeft, kan een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in zijn of haar regio, of de kans op werk aantoonbaar groter maakt. Werkgevers kunnen met de voucher (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie.

Sinds oktober 2014 is het aantal aanvragen en toekenningen fors toegenomen. Dat komt doordat de minimumleeftijd is verlaagd van 55 naar 50 jaar en doordat de criteria zijn versoepeld. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 5.959 scholingsvouchers toegekend, dit is ruim boven de verwachting van 5.500 vouchers voor het hele jaar.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die oudere werkzoekenden aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50-plusser 3 maanden heeft gewerkt. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 5.146 plaatsingsfees verstrekt. Dit aantal is in lijn met de huidige ambitie van 7.500 ingezette fees voor het gehele jaar.