50-plussers aan de slag 2015

In de eerste 8 maanden van 2015 vonden 40.200 WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk.

Met het extra geld dat het ministerie van SZW beschikbaar stelt, kunnen we jaarlijks 43.000 50-plussers een netwerktraining aan bieden. Tijdens deze netwerktraining Succesvol naar werk leren de deelnemers veel over netwerken, solliciteren, sociale media en zich profileren. Sinds 1 juli 2013 zijn 84.200 50-plussers aan een netwerktraining (inclusief individuele begeleiding) begonnen, van wie 29.200 in de eerste 8 maanden van 2015. Omdat het op basis van een eerdere meting niet mogelijk was om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te trekken over het effect van de netwerktraining, zijn we in februari 2015 een uitgebreidere meting gestart in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU). Gelijktijdig is een kwalitatieve meting gestart in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van beide onderzoeken verwachten we in het eerste kwartaal van 2016 de eerste tussentijdse resultaten. Uit extern onderzoek blijkt dat de training goed gewaardeerd wordt: deelnemers geven een 7,5 als algemeen rapportcijfer. 73% van de respondenten geeft aan dat de training hen heeft geholpen om beter naar werk te zoeken.

Ook kunnen we met het geld dat het ministerie van SZW beschikbaar stelt ruim 3.500 extra 50-plussers per jaar inspireren bij hun zoektocht naar werk en werkgevers stimuleren om oudere werkzoekenden aan te nemen. De eerstvolgende inspiratiedagen staan in het najaar van 2015 gepland.

Daarnaast biedt UWV online dienstverlening voor 50-plussers, zoals webinars, e-learnings, cv-publicatie en andere diensten via de Werkmap. We bieden werkgevers bovendien de mogelijkheid om specifiek naar 50-pluskandidaten te zoeken in de cv-bank op werk.nl.

UWV en MKB-Nederland zijn halverwege 2014 gestart met de massamediale campagne Open voor 50-plus. In radiospotjes, in advertenties in verschillende bladen en online roepen ondernemers andere werkgevers op om open te staan voor 50-plussers en zich via de website Openvoor50plus.nl aan te melden voor een netwerkgesprek met een werkzoekende 50-plusser. Inmiddels is de website al 138.000 keer bezocht; ruim 1.150 werkgevers hebben toegezegd om bij een volgende vacature minimaal 1 50-plusser mee te nemen in de selectie. Vanaf mei 2015 zijn werkgevers 3 weken lang via radiospots, banners en videotestimonials opgeroepen een concrete vacature te melden en daarvoor een geschikte 50-plusser uit te nodigen. De Werkgeversservicepunten stellen hiervoor binnen 24 uur een aantal geschikte kandidaten voor aan de werkgever. Sindsdien hebben 186 werkgevers een vacature aangemeld.