Basisdienstverlening voor WW’ers 2015

De meeste WW’ers kunnen met behulp van onze online basisdienstverlening op eigen kracht werk vinden. Zij krijgen een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. Daarmee kunnen zij documenten delen met de adviseur werk van UWV. Ook kunnen zij er de resultaten van sollicitatieactiviteiten bijhouden en op elk moment van de dag contact leggen met een adviseur werk. De adviseur werk kan via de Werkmap de sollicitatieactiviteiten van de klant controleren. 76,6% van de WW’ers bezoekt de Werkmap regelmatig; 94,6% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.

Werkzoekenden hebben meer kans om de juiste baan te vinden wanneer zij een adequaat en volledig cv online hebben gezet. Met behulp van een Werkmapbericht attenderen onze medewerkers de WW’er op een ontbrekend of niet actief cv. Eind augustus 2015 hadden ruim 273.000 WW’ers met sollicitatieplicht een cv op werk.nl geplaatst. Dat is 76% van het totale aantal WW’ers en boven de met het ministerie van SZW afgesproken norm (75%).

In de vierde week na inschrijving kijken we naar de kwaliteit van het cv. Klanten krijgen dan via de Werkmap een bericht hoe ze hun cv kunnen verbeteren. Wanneer WW’ers niet reageren op dat bericht, nemen we contact met hen op. Om de kwaliteit van cv’s verder te verbeteren, gebruiken we de online kwaliteitskaart cv. Deze kaart geeft de klant een overzicht van wat er goed is en wat er beter kan in diens cv op werk.nl. Verder informeren we de klant over alternatieve zoekmogelijkheden en andere, wellicht meer kansrijke, beroepen. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn ruim 150.000 kwaliteitskaarten aan klanten gegeven. Zo’n 52% van de klanten past vervolgens het cv aan. De cv’s die zijn aangepast, scoren aantoonbaar beter in de match- en zoekresultaten.

We streven ernaar rond de vierde maand van werkloosheid met iedere WW’er een persoonlijk evaluatiegesprek te voeren. Dan bespreken we de verdere dienstverlening en gaan we na of de klant zich voldoende inspant om werk te vinden. Afhankelijk van de situatie en behoefte van de klant kan het gesprek ook iets eerder of later plaatsvinden. In de zevende en tiende maand is er weer een evaluatiemoment, via een gesprek op de vestiging, telefonisch of online via de Werkmap.