Keuzes in dienstverlening 2015

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van (ander) werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, veelal online. Mensen die een WW-uitkering ontvangen en zelfredzaam zijn, bieden wij primair online dienstverlening. Onze keuze om niet alle WW’ers persoonlijke dienstverlening te bieden, is mede ingegeven door budgettaire overwegingen. Klanten die extra ondersteuning nodig hebben, bieden we zo mogelijk persoonlijke dienstverlening. Werklozen van 50 jaar en ouder vormen de grootste groep die extra ondersteuning krijgt. Bij het vinden van geschikte werkplekken werken we nauw samen met individuele werkgevers, met organisaties van werkgevers en werknemers in regio’s en sectoren, met uitzendorganisaties en met de gemeenten.