Beoordeling re-integratieverslag 2015

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. In deze periode moeten de werkgever en diens zieke werknemer zich inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen op basis van het re-integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA-aanvraag. In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we bijna 32.600 re-integratieverslagen beoordeeld. Indien we op basis van het verslag vaststellen dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon maximaal een jaar langer doorbetalen. In de eerste 8 maanden van 2015 effectueerden we 1.100 inhoudelijke loonsancties. We effectueerden ook 1.200 administratieve loonsancties wegens een onvolledig re-integratieverslag.

Om de kwaliteit van de re-integratieverslagen die werkgevers indienen te verbeteren, willen we werkgevers en werkgeversorganisaties meer inzicht geven in onze werkwijze bij de beoordeling van de re-integratieverslagen. Om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren, organiseren we ook ontwikkelpilots. Begin mei hebben we een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van arbodiensten, werkgevers en onderzoekers. Inmiddels is een pilot met het ministerie van Defensie van start gegaan en voeren we gesprekken over pilots met Achmea en de Nationale politie.