Sociaal-medische beoordelingen

Onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoordelen voor iedereen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering. Ook stellen zij vast wat de resterende arbeidsmogelijkheden zijn.

Wanneer er verandering optreedt in het arbeidsvermogen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan kan er een herbeoordeling volgen. In de eerste 8 maanden van 2015 voerden we in totaal 109.500 beoordelingen uit (eerste 8 maanden van 2014: 97.900).

Daarbij ging het om 39.200 claimbeoordelingen voor WIA en Wajong, 29.200 herbeoordelingen, 26.600 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen en 14.500 beoordelingen van re-integratieverslagen die werkgevers en werknemers opstellen bij het indienen van de WIA-aanvraag).