Werken aan integriteit

 31-12-2014
Volledig afgesloten integriteitszaken84
Aangifte bij de politie23
Tegen een klant (agressie/poging tot omkoping/valsheid in geschrifte)11
Tegen een derde (valsheid in geschrifte/bedreiging/vernieling)11
Tegen een UWV-medewerker1
Arbeidsrechtelijke maatregel25
Ontslag op staande voet1
Beëindiging dienstverband3
Strafschorsing6
Schriftelijke waarschuwing12
Mondelinge waarschuwing3
Overige*36


 
In de overige zaken werd geen schending vastgesteld, of werd geen aangifte of arbeidsrechtelijke maatregel geadviseerd.

UWV’ers stellen er eer in dat ze integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. ‘Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel’ zijn de sleutelwoorden in de UWV-gedragscode, waarin de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV zijn opgenomen. Voor een aantal specifieke functies zijn aanvullende regels van toepassing. Speciaal voor de raad van bestuur geldt een aanvullende regeling die het belang van bestuurlijke integriteit benadrukt, evenals de voorbeeldrol binnen en buiten UWV. Bij de jaarlijkse evaluatie van de Regeling integriteit raad van bestuur UWV bleek dat er geen sprake is geweest van situaties die op gespannen voet staan of strijdig zijn met de regeling.

Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen en buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling (voorheen klokkenluidersregeling). Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen.

In 2014 ontvingen we 160 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 83 onderzoeken gestart en werden 84 zaken volledig afgesloten (waarvan 12 zaken uit 2013).