Werking van de loonaangifteketen

 OmschrijvingNormResultaatResultaat
  201320142013
1Jaarlijks oproepen van inhoudingsplichtigen, die opgenomen zijn in de werkgeversadministratie van de Belastingdienst, om aangifte te doen≥95%100,00%100,00%
2Gegevens van inhoudingsplichtigen in de werkgeversadministratie bij de Belastingdienst worden overgezet naar de werkgeversadministratie bij UWV≥95%98,50%99,30%
3Via loonaangifteberichten aan de loonaangifteketen aangeboden gegevens verliezen geen informatiewaarde tijdens verwerking in de keten en worden inhoudelijk ongewijzigd opgeslagen in het polisdomein en de heffingsadministratie≥95%100,00%99,80%
4Alle ontvangen loonaangifteberichten, uitgezonderd alle afgekeurde en in behandeling genomen uitval, worden opgeslagen in het polisdomein en zijn tijdig beschikbaar voor afnemers van loonaangiftegegevens op werknemersniveau≥95%99,90%99,90%
5Aan de afnemers van het polisdomein worden de gegevensleveringen beschikbaar gesteld conform de met hen afgesloten overeenkomsten ≥90%98,50%98,70%
6Maximale additionele uitvraag van jaarloongegevens voor 2013 (voorlopige inschatting)≤5%0,39%0,20%
7Inhoudingsplichtigen ontvangen een terugkoppeling en een correctieverzoek voor de door hen gemaakte fouten in werknemersgegevens (voorlopige inschatting)≥98%99,90%99,90%

De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijke normenkader. Over 2014 zijn de volgende resultaten behaald. Ter vergelijking zijn de resultaten over 2013 bijgevoegd.

De resultaten van norm 3 zijn iets beter dan in 2013, de resultaten van norm 2 en 5 zijn iets lager. De resultaten van norm 1, 4 en 7 zijn gelijk aan die van vorig jaar. De prestaties over de laatste jaren bevestigen een bestendig positieve lijn. De normen worden gehaald. Het Kernteam van de loonaangifteketen heeft daarom besloten de normen 1, 4, 5 en 6 met ingang van 2015 naar boven bij te stellen.