Tewerkstellingsvergunningen en -adviezen

 20142013
Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen6.60010.900
Aantal aanvragen IND-advies2.600 -
Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen6.80010.700
Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies2.400 -

Werkgevers die personeel willen aannemen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), moesten tot 1 april 2014 bij UWV een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Sinds 1 april 2014 kan een deel van de werkgevers een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel.

UWV blijft aanvragen afhandelen voor een tewerkstellingsvergunning waarbij geen verblijfsvergunning nodig is. Dit geldt onder meer voor mensen die maximaal 3 maanden in Nederland blijven, voor mensen die al in Nederland verblijven, zoals asielzoekers of werkstudenten, en voor alle concernoverplaatsingen. UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde gronden. Van de afgehandelde aanvragen is 83% gehonoreerd (5.700), 11% is geweigerd en 6% is door de werkgever ingetrokken. We gaven 94% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af, boven de doelstelling van 90%.