Ontslagaanvragen

 20142013
 Aantal%Aantal%
Aantal ingediende ontslagaanvragen47.300 66.200 
Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen46.000 70.200 
Aantal verleende ontslagvergunningen23.60051%35.60051%
Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken14.20031%18.40026%
Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie4.1009%10.10014%
Afgewezen ontslagaanvragen4.1009%6.1009%

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is of dat de verkeerde mensen worden ontslagen.

In 2014 hebben we 29% minder ontslagaanvragen ontvangen dan in 2013. Deze daling doet zich vooral voor bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het lijkt erop dat werkgevers weer iets positiever gestemd zijn over het economisch herstel. We hebben 34% minder ontslagaanvragen afgewikkeld dan in 2013.

We hebben conform de doelstelling 82% van de ontslagvergunningen binnen de norm van 6 weken afgegeven.