Bezwaren afhandelen

 20142013
Ontvangen bezwaren100.30088.700
WW38.70030.400
Arbeidsongeschiktheidswetten39.50039.000
Ziektewet21.50019.300
Schadeclaims600 -
   
Afgehandelde bezwaren96.90084.700
WW37.80029.400
Arbeidsongeschiktheidswetten38.00037.800
Ziektewet20.80029.400
Schadeclaims300-

Wie het niet eens is met een formele beslissing van UWV, kan een bezwaar indienen. In 2014 werden 100.300 bezwaren ingediend. Dit is duidelijk meer dan in 2013, voornamelijk als gevolg van het nieuwe sanctieregime en de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. Bij de WW zijn relatief veel bezwaren (10.400 in 2014) ingediend tegen beslissingen naar aanleiding van geconstateerde overtredingen van de inlichtingenplicht. Bij de Ziektewet houdt de toename van het aantal ontvangen bezwaren vooral verband met de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen. Hierover zijn 60% meer bezwaren ingediend dan begroot op basis van de uitvoeringstoets. We verwachten dat het aantal ingediende bezwaren verder zal toenemen. Daarom zullen we de bezetting verder vergroten. In 2014 handelden we in totaal 96.900 bezwaren af.

We zetten het aantal ingediende bezwaren over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal genomen, voor bezwaar vatbare beslissingen. De uitkomst daarvan geeft de bezwaarintensiteit weer. In 2014 was de bezwaarintensiteit 3,0% (in 2013: 2,8%). Dit is conform de norm van 3%.

In 2014 zijn bij UWV 64 mediations gestart en afgerond. Daarbij proberen UWV en de klant hun geschil gezamenlijk op te lossen met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator.