Klachtsoorten

Klachtsoort20142013
Informatie/communicatie44,9%44,0%
Bejegening18,4%15,0%
Betaling13,4%12,3%
Begeleiding/behandeling12,0%11,0%
Bereikbaarheid/toegankelijkheid5,1%10,0%
Behandelingsduur3,0%3,7%
Overige3,2%4,0%
   
Totaal100%100%

In 2014 ontvingen we 8.520 klachten, ongeveer even veel als in 2013. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.

In 2014 klaagden klanten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie of over de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend.