Aantal ontvangen klachten

 EersteTweedeDerdeTotaal
 4 maanden 4 maanden 4 maanden  
20056.6325.2978.18720.116
20069.7786.0085.05820.844
20074.8894.1763.80912.874
20083.5892.6942.7999.082
20093.6783.6523.68911.019
20103.8313.1973.52110.549
20113.3992.7692.9189.086
20122.9342.7032.8058.442
20133.0442.8032.6248.471
20143.0552.7392.7268.520
 

In 2014 ontvingen we 8.520 klachten, ongeveer even veel als in 2013 (8.471). Het gaat dan om alle uitingen van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV. In 2014 klaagden klanten vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop ze door UWV-medewerkers worden bejegend.

Het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen afgezet tegen het aantal uitkeringsbeslissingen geeft de klachtintensiteit weer. In 2014 was de klachtintensiteit 0,3%, evenals in 2013. De met het ministerie van SZW afgesproken norm is 0,4%.