Belangrijkste gegevensafnemers

 AfgenomenAfgenomen
 gegevensgegevens
 20142013
Belangrijkste afnemers inkomstenverhoudingen  
Belastingdienst358.556.328428.437.874
Pensioenfondsen246.168.980182.047.730
UWV intern220.997.843232.854.657
Gemeentelijke Sociale Diensten (IB)68.451.05826.615.770
Sociale Verzekeringsbank12.312.37613.633.163
   
Belangrijkste afnemers burgerservicenummers   
Sociale Verzekeringsbank223.407.743195.964.278
Gemeentelijke Sociale Diensten (IB) 26.521.4138.752.680
UWV intern17.573.65315.562.714
Belastingdienst17.377.7460
Centraal Bureau voor de Statistiek 14.210.06526.806.540

In onze polisadministratie zijn 19,2 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,6 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS.

Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

De tabel toont welke organisaties de grootste gegevensafnemers waren.