Gegevensleveringen uit de polisadministratie

Soort levering20142013
Handmatig57.33389.513
Geautomatiseerd1.386.847933.635
   
Totaal1.444.1801.023.148

Aan partijen zoals gemeenten, gerechtelijke deurwaarders, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leveren we gegevens uit de polisadministratie. Verreweg de meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd: 4% wordt handmatig uitgevoerd.

In 2014 is de automatische koppeling met de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) tot stand gebracht voor 90% van de verzoeken om informatie. Deze koppeling zal in 2015 door de SNG getest worden. Hierna krijgt de SNG haar verzoeken om informatie op bsn-niveau zonder tussenkomst van personeel van UWV. Dit zal tot gevolg hebben dat de SNG haar informatie sneller heeft en dus ook sneller tot inbeslagname kan overgaan.

Ook is onderzocht welke handmatige leveringen nog geautomatiseerd kunnen worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal leveringen uit de polisadministratie nu via ons zakelijk portaal verloopt. Het gaat onder meer om gevensleveringen aan de Sociale Verzekeringsbank en creditmanagementbedrijven. Daarnaast kunnen organisaties zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en het Zorginstituut Nederland de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.