Overtredingen inspanningsplicht 2014

 20142013
 Aantal%Aantal%
Aantal overtredingen153.100 125.000 
Opgelegde maatregelen97.40064%90.30072%
Waarvan maatregelen WW91.200 84.000 
WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden23.400 26.500 
WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren9.200 10.800 
WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen10.500 8.700 
WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen23.900 9.900 
Overtredingen van de controlevoorschriften13.700 13.400 
Overige10.500 14.700 
Waarvan maatregelen overige wetten6.200 6.300 
Opgelegde waarschuwingen51.50034%31.20025%
Geen maatregel of waarschuwing opgelegd4.2002%3.5003%
 

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten zich verantwoorden voor hun sollicitatieactiviteiten. Bij voorkeur via de Werkmap, en als ze daar nog geen gebruik van maken via de traditionele kanalen. Wie aantoonbaar verzaakt bij het zoeken van werk, kan worden gekort op zijn uitkering. Als iemand niet verschijnt op afspraken hebben we de mogelijkheid om de uitkering op te schorten.

In het kader van de businesscase wijzen we WW’ers intensiever op hun plichten en voeren we intensiever controles uit. Concreet betekent dit dat we, wanneer we vermoeden dat er sprake is van een verhoogd risico, ook al in de eerste 3 maanden van werkloosheid een gesprek met de WW’er voeren. Daarbij controleren we bijvoorbeeld of de WW’er voldoende en serieus solliciteert, hoe de kwaliteit van diens cv beter kan en wijzen we op de verplichting om wijzigingen tijdig door te geven. We streven ernaar vervolggesprekken te voeren in de vierde, zevende en tiende maand van werkloosheid.

In 2014 is veel vaker dan het jaar ervoor een maatregel opgelegd omdat WW’ers onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen: dit gebeurde in 23.900 situaties (2013: 9.900). Deze sterke stijging is een gevolg van de pilot digitaal handhaven die we in 2014 op 3 vestigingen uitvoerden.