Ingekochte re-integratietrajecten

 2014201320122011
WAO549605735929
Ziektewet13.84110.7919.2674.743
oWajong/nWajong11.59510.5948.9778.654
WIA5.4114.7904.2192.041
     
Totaal31.39626.78023.19816.367

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in 2014 uitgekomen op € 97,6 miljoen. We zijn hiermee binnen het budget van € 105 miljoen gebleven. In 2014 zijn 31.396 re-integratiediensten ingekocht, zoals trajecten en scholing. De tabel laat zien dat het aantal ingekochte re-integratiediensten de laatste jaren bij alle wetten (de WAO uitgezonderd) is gestegen.

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in 2014 € 73 miljoen en zijn daarmee binnen het budget van € 79 miljoen gebleven.