Passend werkaanbod

 20142013
Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature4.4353.553
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacature1.3671.654
Klant heeft afgezien van uitkering128
Klant heeft zelf andere baan gevonden188181

Ook langdurig werklozen kunnen in aanmerking komen voor intensieve dienstverlening. Voor werkzoekenden die langer dan 12 maanden een WW-uitkering hebben, geldt de Wet passend werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle gangbare arbeid passend. Zij moeten op straffe van een sanctie werk aanvaarden dat hun wordt aangeboden. Niet alle 135.000 langdurig werklozen komen in aanmerking voor een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening. Een groot deel van hen is bijvoorbeeld al gedeeltelijk aan het werk of is minder dan 12 uur per week beschikbaar voor werk.

Met het ministerie van SZW hebben we afgesproken dat we jaarlijks een passend werkaanbod doen aan ten minste 5.000 langdurig WW-gerechtigden die minimaal 12 uur voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Bij deze intensieve aanpak bieden we de werkzoekende 2 vacatures aan bij werkgevers die bereid zijn om langdurig werklozen aan te nemen, arrangeren we de sollicitatiegesprekken bij de werkgever en vragen we achteraf bij zowel werkzoekende als werkgever na hoe het gesprek is verlopen.

In 2014 heeft de intensieve aanpak geleid tot 6.002 aanbiedingen van een passend werkaanbod. 74% van deze werkzoekenden is aangenomen op een uitgezochte vacature.

We leggen een sanctie op als blijkt dat de werkzoekende niet is aangenomen vanwege verwijtbaar gedrag. We hebben in 2014 in 56 gevallen de uitkering verlaagd of (tijdelijk) stopgezet.