Aantal werkende Wajongers 2014

  Aantal Aantal Percentage
  Wajongers werkende werkende
    Wajongers Wajongers
2005 147.161 38.733 26,3%
2006 155.860 39.814 25,5%
2007 166.805 45.613 27,3%
2008 178.590 45.986 25,7%
2009 191.957 47.557 24,8%
2010 205.136 50.406 24,6%
2011 216.242 53.976 25,0%
2012 226.481 53.019 23,4%
2013 238.708 53.063 22,2%
2014 250.604 55.596 22,2%

22,1% van de Wajongers werkt. Jonge Wajongers gaan in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. De oudere (circa 25.500) werken veelal in de beschermde omgeving van een Wsw-bedrijf. De sociale werkvoorziening heeft ongeveer 100.000 plaatsen en kent weinig verloop, waardoor er daar ook nauwelijks werkgelegenheid is voor nieuwe Wajongers.

Ondanks de slechte economische situatie zijn we erin geslaagd om in 2014 voor 8.000 Wajongers een baan te vinden. Met het ministerie van SZW hadden we afgesproken om dit jaar 6.500 Wajongers aan werk te helpen.