Plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten

Traject gestart inResultaat 2014
201135%
201225%
201318%

Met het plaatsingspercentage arbeidsgehandicapten meten we hoeveel gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar hebben geleid tot een plaatsing in enig jaar in een betaalde baan na afronding van het re-integratietraject. Bij een plaatsing verricht de klant gedurende ten minste 2 maanden betaald werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Van de klanten met een arbeidsbeperking die in 2011 aan een re-integratietraject zijn begonnen, heeft in de afgelopen jaren 35% een betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject. Voor 2012 en 2013 is dat tot nu toe respectievelijk 25 en 18%. Voor de in 2012 en met name de in 2013 gestarte trajecten zal het percentage nog stijgen, omdat veel van deze trajecten nog niet zijn afgerond. De met het ministerie van SZW afgesproken norm is 31%.