Uitstroom naar werk van WW’ers

 *2014*2013
Totaal aantal naar werk uitgestroomde werkzoekenden253.100245.100
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering253.100241.800
Andere werkzoekenden-3.300
   
Naar werk uitgestroomde werkzoekenden naar leeftijd253.100245.100
Werkzoekenden jonger dan 27 jaar39.50045.100
Werkzoekenden van 27 tot 45 jaar128.500125.200
Werkzoekenden van 45 tot 55 jaar60.50053.900
Werkzoekenden van 55 jaar en ouder24.60020.900
   
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige13.80013.000

*   UWV is in 2014 overgegaan op een nieuwe definiëring en telwijze van de uitstroom naar werk. Hierdoor zijn de cijfers over 2014 en 2013 niet volledig vergelijkbaar.

UWV ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van (ander) werk en werkgevers bij het vervullen van vacatures. Om te bereiken dat werkzoekenden en werkgevers elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, zorgen we voor transparantie op de arbeidsmarkt. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, veelal online. In 2014 vonden 253.100 werkzoekenden met een WW-uitkering mede dankzij onze dienstverlening een baan. Hiermee hebben we onze doelstelling voor dit jaar gehaald: werk voor minstens 200.000 WW’ers.