Uitstroom uit de Ziektewet

Vangnetcategorie20142013
Zwangerschap75.50075.400
Uitzendkrachten24.40033.500
Flex overig (stagiaires, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden)7.4001.300
Ontslag (einde dienstverband)39.30037.900
Zieke werklozen83.10072.500
Vrijwillig verzekerden5.1006.000
Overig35.10040.400
   
Totaal269.900267.000

In 2014 was 90,2% van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.