Voorkomen van instroom in de WIA

 NormResultaatResultaat
 201420142013
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken90,0%*90,2%89,4%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte10,0%*11,5%13,2%

Definitie is met ingang van 2014 aangepast; hierdoor is het cijfer niet vergelijkbaar met 2013.

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst.

Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gedaald naar 11,5% in 2014 (streefcijfer: 10,0%). Deze daling heeft te maken met een andere wijze van tellen. Tot en met 2013 werd alleen gemeten of de vangnetter gestart was met werken en werd niet gekeken naar het voortduren van dit werk. Sinds 2014 tellen we beƫindigd werk niet langer mee.

Zieke werklozen en eindedienstverbanders vormen de 2 vangnetcategorieƫn met het hoogste WIA-risico. In 2014 is 87% van de zieke werklozen uitgestroomd uit de Ziektewet. Bij de eindedienstverbanders was de uitstroom 69%.