Sociaal-medische beoordeling nWajong

 20142013
Toegekende aanvragen14.20015.300
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt1.0001.300
Werkregeling7.9008.100
Studieregeling5.3005.800
Alleen arbeidsondersteuning0100
   
Afgewezen aanvragen11.60010.700
   
Totaal*25.800*26.000

*   Incl. afgewezen aanvragen die niet tot een beschikking hebben geleid.

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, kortweg de Wet Wajong, biedt ondersteuning aan 18- tot 27-jarige jonggehandicapten bij het vinden van een passende en duurzame arbeidsplaats. Daarvoor begeleiden we jongeren met beperkingen over een periode van maximaal 9 jaar. Uiteraard bieden we ook ondersteuning aan mensen die op latere leeftijd een Wajong-uitkering aanvragen. Deze per 2010 ingevoerde wet wordt ook wel aangeduid als de nieuwe Wajong (nWajong), ter onderscheid van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (oWajong).

In 2014 handelden we 25.800 aanvragen voor de nieuwe Wajong af, 3% minder dan in 2013 (26.000). Van de afgehandelde beschikkingen was 93% tijdig (binnen 14 weken na de ontvangstbevestiging).

Voor nWajongers stellen we een sociaal-medisch oordeel op. Daarin staat of zij in staat worden geacht het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor iedere nWajonger met perspectief op werk stellen we een participatieplan op. In 2014 hebben we 12.000 participatieplannen voor nieuwe Wajongers opgesteld. Dat deden we in 90% van de gevallen tijdig, binnen 14 weken na de ontvangstbevestiging. We voldeden hiermee ruim aan de met het ministerie van SZW afgesproken norm van 85%.