Tijdige betaling

 NormResultaatResultaat
 201420142013
WW < 4 weken na ingang rechtminimaal 90%98%98%
Ziektewet < 4 weken na ingang rechtminimaal 85%92%92%
WIA < 4 weken na ingang rechtminimaal 80%95%91%
Wajong < 18 weken na aanvraagminimaal 80%96%95%

In 2014 hebben we € 21,4 miljard aan uitkeringen verstrekt (2013: € 21,1 miljard).

Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in 2014 goed gelukt. De termijn voor de WW, Ziektewet en WIA is 4 weken. Dat betekent dat klanten die tijdig een uitkering hebben aangevraagd, binnen 4 weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld, een eerste betaling op hun rekening hebben staan. Als dat ons niet binnen deze termijn lukt, verstrekken we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Voor Wajong-uitkeringen hebben we met het ministerie van SZW afgesproken dat we de eerste betaling doen binnen 18 weken na ontvangst van de aanvraag. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke maximumbeslistermijn van 14 weken, plus 4 weken voor het uitvoeren van de betaling.