Uitkeringen

 20142013%
WW   
Nieuwe uitkeringen605.200613.200-1%
Beëindigde uitkeringen602.000515.70017%
Lopende uitkeringen440.800437.7001%
    
WIA   
Nieuwe uitkeringen36.90037.100-1%
Beëindigde uitkeringen14.10012.70011%
Lopende uitkeringen209.600186.50012%
    
WAO   
Nieuwe uitkeringen1.0001.500-29%
Beëindigde uitkeringen31.20034.500-10%
Lopende uitkeringen343.000373.100-8%
    
WAZ   
Nieuwe uitkeringen100100-17%
Beëindigde uitkeringen2.5003.100-18%
Lopende uitkeringen17.20019.600-12%
    
Wajong   
Nieuwe uitkeringen17.40017.700-2%
Beëindigde uitkeringen2.5003.1004%
Lopende uitkeringen250.600238.7005%
    
Ziektewet*   
Nieuwe uitkeringen202.500210.600-4%
Beëindigde uitkeringen269.900268.5001%
Lopende uitkeringen91.80095.700-4%
    
Wazo (excl. ZEZ)   
Nieuwe uitkeringen139.900143.100-2%
Beëindigde uitkeringen143.200143.0000%
Lopende uitkeringen43.60042.8002%


 
Exclusief ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid. 

 

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Circa 1,4 miljoen mensen ontvingen in 2014 gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. De tabel toont de volumeontwikkelingen van de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.