Ontwikkeling Wazo

  Toekenningen BeĆ«indigingen Lopende
      uitkeringen
      einde jaar
2006 146.000 139.000 41.000
2007 129.000 134.000 42.000
2008 137.000 136.000 43.000
2009 140.000 140.000 43.000
2010 139.000 141.000 43.000
2011 137.000 145.000 43.000
2012 135.000 136.000 42.000
2013 134.000 133.000 40.000
2014 (incl. ZEZ)* 140.000 143.000 44.000


 
Met ingang van 2014 worden ook de ZEZ-uitkeringen meegerekend. Vrouwen die als zelfstandige werken, krijgen wegens zwangerschapsverlof een uitkering volgens de Regeling zelfstandig en zwanger (ZEZ). 

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal mensen met een Wazo-uitkering was eind 2014 met 43.600 iets hoger dan eind 2013 (43.100, incl. ZEZ). Deze aantallen zijn inclusief de uitkeringen wegens zwangerschapsverlof voor vrouwen die als zelfstandige werken, volgens de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

In 2014 hebben we 139.900 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend (2013: 143.200). Het ging hierbij vrijwel geheel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 130.400 tegenover 133.300 in 2013. Er zijn 900 uitkeringen wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend (1.100 in 2013). Daarnaast hebben we 8.600 uitkeringen toegekend wegens zwangerschapsverlof van zelfstandigen (8.800 in 2013).