Ontwikkeling WAZ

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
20036.9007.20055.900
20046.2006.60055.500
20054.7006.90053.400
20061.2007.30047.300
20071.2005.50043.000
20086004.90038.700
20093004.70034.300
20102004.00030.400
20112004.60026.000
20122003.70022.500
20131003.10019.600
20141002.50017.200

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) geeft recht op een uitkering op minimumniveau als een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt is. Het aantal mensen met een WAZ-uitkering is in 2014 met 2.400 verder gedaald tot 17.200. Dit komt doordat sinds 1 augustus 2005 de toegang tot de WAZ is gesloten; er komen geen nieuwe klanten meer bij.

De instroom die nog plaatsvindt, is een gevolg van overloop uit andere wetten en het opnieuw gebruikmaken van oude rechten. In 2014 werden 101 nieuwe WAZ-uitkeringen toegekend. Het overgrote deel van de klanten met een WAZ-uitkering is 55 jaar of ouder.