Ontwikkeling Wajong

  Instroom Uitstroom Lopende
      uitkeringen
      einde jaar
2003 8.200 4.400 138.500
2004 9.400 4.900 142.600
2005 10.400 5.600 147.200
2006 13.600 4.900 155.900
2007 15.300 4.400 166.800
2008 16.100 4.300 178.600
2009 17.600 4.300 192.000
2010 17.800 4.600 205.100
2011 16.300 5.200 216.200
2012 15.300 5.100 226.500
2013 17.700 5.500 238.700
2014 17.400 5.700 250.600

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun zeventiende jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajong-uitkering neemt al jaren toe. Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong of nWajong) van kracht geworden.

Het grootste deel van de nieuwe Wajongers stroomde in 2014 in de nieuwe Wajong in. Er kwamen 16.300 nWajongers bij en een kleine 1.200 met een uitkering op grond van de oude Wajong (oWajong).

Het aantal klanten met een oude Wajong-uitkering daalde met 3.000 tot 183.900. Er werden 4.200 oude Wajong-uitkeringen beëindigd. Eind 2014 waren er 66.700 mensen met een uitkering op grond van de nieuwe Wajong. 79% van hen is jonger dan 25 jaar. Van 1.500 mensen met een nWajong-uitkering werd de uitkering beëindigd.

Sinds 1 januari 2015 vallen nieuwe jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de Participatiewet. De Wajong 2015 staat alleen open voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten.