Ontwikkeling WAO

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
200366.30083.200785.600
200459.20078.900765.800
200519.90082.300703.100
200611.00075.000639.000
200711.70054.700596.000
20088.20046.100558.100
20095.60042.000521.700
20104.30039.700486.300
20113.10045.500443.900
20122.20039.900406.200
20131.00034.500373.100
20141.00031.200343.000

Het totale aantal WAO-uitkeringen is in 2014 met 30.100 gedaald tot 343.000. De meeste klanten met een WAO-uitkering zijn 45 jaar of ouder. De totale uitstroom was 31.200. De daling wordt veroorzaakt door het stopzetten van uitkeringen als gevolg van vooral pensionering en overlijden.

De instroom (met 1.000) in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2005 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA.