Ontwikkeling WIA

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
200621.0002.00019.100
200722.3003.00038.400
200824.9004.10059.400
200929.3006.00082.800
201035.6008.500110.100
201137.9009.800138.400
201233.90010.800161.700
201337.10012.700186.500
201436.90014.100209.600

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen: de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken, maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In 2014 hebben we 36.900 nieuwe WIA-uitkeringen verstrekt: 28.700 WGA-uitkeringen en 8.200 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in 2014 met 23.200 (13.400 WGA-uitkeringen en 9.800 IVA-uitkeringen) tot in totaal 209.600. Dat is ten opzichte van eind 2013 een stijging met 12% (WGA met 10% en IVA met 19%).

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen is conform de verwachtingen. Deze stijging is deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Ook aanloopeffecten van de WIA spelen een rol: er is nog steeds sprake van een groei van het aantal heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en het aantal ex-WAO’ers dat nu een beroep op de WIA doet.

N.B. Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopende bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.