Ontwikkeling WW

 InstroomUitstroomLopende
    uitkeringen
   einde jaar
2003418.700343.000280.300
2004426.200383.600321.700
2005376.400392.100306.700
2006311.100369.800249.200
2007253.000311.200192.000
2008242.100262.800170.800
2009427.600328.600269.900
2010414.600420.800263.700
2011414.000407.900269.900
2012502.500432.200340.200
2013613.200515.700437.700
2014605.200602.000440.800

In 2014 heeft UWV iets minder (3%) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in 2013: 691.500 tegenover 713.000. We kenden 605.200 nieuwe WW-uitkeringen toe, iets minder dan in 2013 (613.200).

De stijging van het aantal WW-uitkeringen lijkt af te vlakken. Het aantal lopende uitkeringen per eind 2014 bedroeg 440.800. Dat is 1% meer dan eind 2013 (437.700). Het aantal lopende uitkeringen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (131.000en in de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar (129.400, inclusief 1.000 65-jarigen).

Het aantal beëindigde uitkeringen was in 2014 hoger dan het aantal toegekende WW-uitkeringen bij de leeftijdscategorieën van 25 tot en met 34 jaar, 35 tot en met 44 jaar en 65 jaar tot en met de AOW-gerechtigde leeftijd; bij de andere leeftijdscategorieën was de instroom hoger dan de uitstroom. Het aantal beëindigde uitkeringen was met 602.000 veel hoger (17%) dan de uitstroom in 2013. De relatief grootste stijging van de uitstroom deed zich voor bij de groep van 55 tot en met 64 jaar (27%), gevolgd door de stijgingen in de groep van 45 tot en met 54 jaar en de groep van 65 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd (beide 25%). In de categorie 15 tot en met 24 jaar was de stijging beperkt (2%).