Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de minister van SZW, telkens voor een periode van 5 jaar. In 2014 was de raad als volgt samengesteld, met vermelding van de nevenfuncties per eind 2014:

De heer mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (1963), voorzitter sinds 1 januari 2012

 • Lid comité van aanbeveling Willem-Alexander Kinderfonds
 • Lid raad van advies Stichting Instituut Gak (q.q.)
 • Voorzitter raad van commissarissen Staedion
 • Lid college van bestuur Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
 • Voorzitter Stichting Ondernemersgala Den Haag
 • Lid adviesraad RAI Vereniging
 • Lid algemeen bestuur Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
 • Plv. voorzitter audit committee van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Lid raad van advies opleiding Recht en Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

 Mevrouw drs. J.P.M. (José) Lazeroms (1964), lid sinds 1 januari 2012

 • Lid Gateway Advies Board
 • Lid raad van advies OMO Scholengroep Tongerlo
 • Lid Program Review Board het modulaire Executive MBA programma ‘Public & Private’ van Neyenrode Business University
 • Lid van het bestuur van Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU)
 • Lid audit committee van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

De heer A. (Fred) Paling MBA (1962), lid sinds 1 juli 2010

 • Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen (TOSV)
 • Lid raad van advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Lid raad van advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Lid raad van toezicht MEE Rotterdam Rijnmond

De raad van bestuur stelt de missie, de ambities, de normen en waarden en de strategie van UWV vast. De raad besluit over de centrale kaders van de bedrijfsvoering, gericht op een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De raad van bestuur vergadert wekelijks.

In de Groepsraad bespreekt de raad van bestuur tweewekelijks met de directeuren de prestaties in de uitvoering en de voorbereidingen op het gebied van strategie en beleid. Verder zijn er thematische bijeenkomsten met de brede top van het bedrijf.

Eenmaal per maand belegt de raad van bestuur een bijeenkomst van 1 dagdeel waarin de raad de voortgang van de belangrijkste projecten volgt en waarin ruimte is voor een meer beschouwende, richtinggevende bespreking van actuele en opkomende thema’s.

UWV heeft geen raad van toezicht of raad van advies.