No-riskpolis

In de Werkkamer maken VNG en de Stichting van de Arbeid afspraken over samenwerking tussen gemeenten en sociale partners in de 35 arbeidsmarktregio’s. De Werkkamer heeft in november de staatssecretaris gevraagd het re-integratie-instrumentarium voor de doelgroep banenafspraak te harmoniseren met de no-riskpolis. Naar aanleiding van dit verzoek hebben UWV en VNG eind 2014 een no-riskpolis ontwikkeld voor het gemeentelijk deel van de banenafspraak. De polis geldt met ingang van 1 januari 2015 voor alle werknemers in de banenafspraak, onafhankelijk van de doelgroep waaruit de werknemer komt. De polis stelt gemeenten in staat om direct te beginnen met de bemiddeling van werknemers uit de doelgroep en neemt voor werkgevers drempels weg bij het in dienst nemen van deze werknemers. De no-riskpolis loopt vooruit op de harmonisering van het re-integratie-instrumentarium per 1 januari 2016.