Governance

De bescherming van klantgegevens heeft hoge prioriteit binnen UWV. We zorgen voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de privacy van klanten niet wordt aangetast. Iedere manager heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. UWV heeft in 2014 een nieuwe governancestructuur voor (informatie)beveiliging en privacy vastgesteld. Die verbindt de diverse bedrijfsonderdelen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Centraal staat dat gegevensbescherming een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV. De uitrol van de governancestructuur loopt door tot in 2015.