BKWI

UWV, SVB en de gemeenten hebben vanuit de wet SUWI een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de voorziening Suwinet. Suwinet ondersteunt de eenmalige uitvraag van gegevens door overheidspartijen, leidt tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening door de SUWI-partijen (BKWI, Divosa, Inlichtingenbureau, SVB en UWV) en vergroot de kans om fraude te detecteren. UWV heeft in de wet de verantwoordelijkheid gekregen voor de inrichting en het beheer van Suwinet. Daarvoor zorgt het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI), een onderdeel van UWV.

In 2014 heeft BKWI op verzoek van de SUWI-partijen verschillende activiteiten ondernomen om de privacy en beveiliging van Suwinet verder te verbeteren. Zo heeft BKWI de gebruikersrapportages van UWV en de gemeenten verbeterd en is het inlogscherm van Suwinet-Inkijk aangepast om meer nadruk te leggen op de gebruikersvoorwaarden en de privacygevoeligheid van de getoonde gegevens. Verder heeft BKWI in 2014 zijn beveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld. Hierin zijn de bevindingen van het onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens meegenomen. De medewerkers van BKWI zijn expliciet van dit beleid op de hoogte gebracht en hebben moeten tekenen voor kennisname hiervan.

Daarnaast heeft BKWI een actieve bijdrage geleverd aan het programmaplan Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet, met 14 maatregelen voor een verhoging van deze veiligheid.