Bezwaarproces verbeteren

Een deel van de bezwaren die we ontvangen, betreft eigenlijk informatievragen, klachten en zaken die in een eerder stadium te ondervangen zijn. In 2014 hebben we daarom de beschikkingsbrieven voor arbeidsongeschiktheidswetten aangepast. We wijzen nu op de mogelijkheid voor de klant om bij vragen of onduidelijkheden eerst de klantenservice te bellen. Daarna kan de klant bepalen of hij alsnog een formeel bezwaar indient tegen de beschikking.

Een klant die bezwaar aantekent, benaderen we persoonlijk in een vroegtijdig stadium. Zo kunnen we bezwaren snel afhandelen.