Nieuw klachtenproces UWV

Sinds 1 mei 2014 werkt UWV met een vernieuwd proces om klachten op te lossen. Als er een klacht binnenkomt, zoeken we direct telefonisch contact met de klant. Zo starten we ook direct met het herstel van de relatie. Daarnaast vragen we welke oplossing de klant heeft voor de klacht. Bij situaties waar een face-to-face-gesprek met de klant nodig is, zet een klantadviseur in de regio zich in om de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Verder is de ambtelijke taal uit de brieven gehaald en zijn brieven persoonlijker gemaakt. Uit een eerste evaluatie blijkt dat deze nieuwe aanpak werkt. De totaalscore geeft aan dat de waardering van de klant over het oplossen van de klacht is gestegen van een 5,5 naar een 6,9.